Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s.
Evropský fond pro regionální rozvoj

2. Výzva

Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s. vyhlašuje: 2.Výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci Opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, osy 4 LEADER.

Zaměření podpory 2. Výzvy:

Projekty, které budou podpořeny, musí co nejlépe naplnit cíle z dále uvedených opatření, specifikované v textu jednotlivých „Fichí opatření“. (Celé znění fichí na konci článku)
 

Fiche č. a Název

1 Konkurence schopné zemědělství jako stabilizační prvek života na venkově
4 Cestovní ruch - šetrná turistika - nové příležitosti
5 Krásnější vesnice
6 Zlepšení zázemí pro život na venkově
7 Kulturní dědictvíVýše a míra dotace:
Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na vybraný projekt se musí pohybovat v rozmezí od 100.000,-- Kč do 2.000.000,-- Kč dle jednotlivé Fiche.

Forma žádosti:
Žádost musí být zpracována v písemné a elektronické formě na předepsaném formuláři Žádost o dotaci společně s projektem zpracovaným a předkládaným dle závazné osnovy.

Formulář Žádosti o dotaci:
Formulář Žádosti o dotaci, Osnova projektu a Pravidla Opatření IV.I.2 jsou k dispozici na webu www.szif.cz a jako příloha pod článkem

Definice příjemců podpory jsou uvedeny v každé Fichi(viz níže); příjemce podpory musí dodržet veškerá Kriteria přijatelnosti, uvedená rovněž konkrétně v každé Fichi v oddílu ozn. 16.

Žadatel může podat v rámci jedné Fiche pouze jednu Žádost.

Pro veřejnoprávní subjekty (obce a jejich sdružení) je DPH nezpůsobilý výdaj.

Doba realizace projektu:
Zahájení realizace projektu po zaregistrování úplné Žádosti na RO SZIF (červen 2009); ukončení realizace projektu nejpozději do 24 měsíců od data podpisu Dohody na RO SZIF v případě leasingu je tato lhůta 36 měsíců.

Žadatel je dále povinen předložit Žádost o proplacení na MAS nejpozději 20 dnů před termínem předložení na RO SZIF. Termín předložení na RO SZIF je stanoven Dohodou, nejpozději do 24 měsíců od podpisu této Dohody.

Místo realizace projektu:
Místo realizace projektu musí být v tzv. územní působnosti MAS Jemnicko, o.p.s. Tato je uvedena na webu www.jemnicko.cz v dokumentu SPL (Strategický plán LEADER).

Místo a způsob podání žádosti:
Žádosti s projekty a povinnými přílohami budou přijímány osobně prostřednictvím statutárního zástupce nebo pověřené osoby (plná moc s vymezením a úředně ověřeným podpisem zmocnitele) ve čtyřech stejnopisných vyhotoveních (1x originál, 3x prostá kopie) a zároveň s totožnou elektronickou verzí na CD nosiči dat v předepsané formě pdf (1x) v kanceláři MAS Jemnicko, o.p.s., na adrese Velká brána 584, 675 31 Jemnice (budova společnosti ZEOBS). Konkrétní den a hodinu předání žadatelem je nutno domluvit telefonicky s managerem SPL MAS Jemnicko, o.p.s., Ing. Milanem Svobodou, telefon 602 779 923.

Termín příjmu žádostí:
Žádosti jak výše uvedeno budou přijímány v období od pondělí 6. dubna 2009 do pondělí 27. dubna 2009 včetně a to v pracovní dny v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. Žádosti podané mimo tento časový úsek budou z výběru automaticky vyloučeny.

Informace a bezplatné konzultace:
Ing. Milan Svoboda, manager SPL MAS Jemnicko, o.p.s., tel. 602 779 923, elektronická pošta masjemnicko@jemnice.cz Závazný termín osobní schůzky je nutno předem domluvit telefonicky.

2.výzva.doc (174 kB)

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova.pdf (625.94 kB)

Osnova projektu - formát.doc (53.5 kB)

Fiche 1- Konkurenceschopné zemědělství jako stabilizační prvek života na venkově - format.pdf (83.96 kB)

Fiche 4 - Cestovní ruch - šetrná turistika - nové příležitosti - formát.pdf (87.32 kB)

Fiche 5 - Krásnější vesnice - formát.pdf (101.03 kB)

Fiche 6 - Zlepšení zázemí ro život na venkově - formát.pdf (92.58 kB)

Fiche 7- Kulturní dědictví - formát.pdf (89.64 kB)

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace - 7.- 9. kolo.pdf (218.77 kB)

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Svátek

Svátek má Emil

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Mezinárodní den biodiverzity

Zítra má svátek Vladimír

Počasí

dnes, neděle 22. 5. 2022
skoro jasno 20 °C 8 °C
pondělí 23. 5. slabý déšť 20/8 °C
úterý 24. 5. déšť 19/12 °C
středa 25. 5. slabý déšť 17/11 °C

Partneři