adapazaribayanescort.com bandirma.escortlari.xn--6frz82g bolu1.escortlari.xn--6frz82g canakkale1.escortlari.xn--6frz82g tekirdagbayanescortlari.com corlubayan.escortlari.xn--6frz82g zonguldakescortbayanlarim.xyz tokatbayanescortlari.xyz tekirdagbayanescortlarim.xyz kutahyaescortbayanajansi.xyz tekirdagescortajansi.xyz sivas.escortlari.xn--6frz82g rizebayanescortlarim.xyz duzceescortbayanlari.xyz kutahyabayanescortlar.org rizeescortajansi.xyz

Pokračování z úvodní stránky

Zapsáno: 26.08.2009 v 10.05

Bylo by dobré se zastavit v úvodu u jedné věci. Česká republika je od května 2004 v Evropské Unii. Skeptici tvrdí, že nás, myšleno náš stát, potažmo daňové poplatníky, to stojí velké peníze. Přitom nechtějí nebo nedokážou posoudit celou záležitost dostatečně kvalifi kovaně. Ano, Evropská unie stojí náš stát nemalé finanční prostředky. Ale zároveň jsou vytvářeny fi nanční rozvojové fondy Evropské Unie. Evropská Unie vypisuje celou řadu grantů, podpůrných a rozvojových programů a má fl exibilní systém, jaké oblasti, kdy, a v jakém rozsahu se podporují. A my se musíme, pokud možno co nejrychleji, z těchto rozvojových fondů naučit čerpat. Ale abychom mohli z těchto fondů čerpat, musíme se naučit předkládat kvalitní projekty, které, jsou-li přijaty, fi nance přinesou. Zjednodušeně řečeno, peněz ve strukturálních fondech EU je dost, ba dá se říci více, než kolik je kvalitních projektů, které na ně mají dosáhnout. A jsme u zásadní skutečnosti, kdy je naší republice vytýkáno, že neumí fi nanční prostředky čerpat. A jak se k těmto zmiňovaným fi nančním prostředkům dostat? Jednou z možných cest je aktivní zapojení do činnosti skupiny pro místní akce (MAS) a příprava projektů pro vypisované programy.« zpět na seznam článků